dilluns, 30 d’agost del 2021

Rèquiem Tinitus, ressenya de Fred Roberts a Ragazine.Florenci Salesas- Rèquiem Tinitus (English)

Florenci Salesas is a musician, author and experimental filmmaker well known and respected in the cultural underground, but whose name will perhaps draw a blank in mainstream circles. This may be partly due to his focus on his home country and culture of Catalonia, but also (sadly) because of the noncommercial and high artistic nature of his projects. He has composed and performed music to accompany Buster Keaton films, often supports Catalan poets and authors in readings of their works, as well as involvement with various underground musical projects spanning the early 80s to the present day. He is a long-time member of the Catalan band Motor Combo and just recently joined forces with the Barcelona group Lubianka, who perform a distinctive interpretation of krautrock-psychedelia. 
Florenci’s new solo release Rèquiem Tinitus presents a complete requiem in two parts, each around 18 minutes. Part 1 presents electronic drones intermingled with a peaceful chorus of heavenly souls somewhere off in a distance, but approaching and passing in succession. Or perhaps it is the listener who is in motion? This might reflect Florenci’s stated intention to create a perfect background music for driving. Altogether the soundscape creates a wondrous sense of intrigue and discovery occurring in a strange, unearthly setting. Part 1 of the requiem also bears a spiritual relation to Schoenberg’s Transfigured Night though keeping the drama at a more subtle level. Part 2 of the requiem begins on a discordant note, with competing sonic outbursts that finally settle into a lovely synth motif that soothes the previous unsettledness, almost mournfully, before morphing into a mysterious recurring melody something like Tubular Bells beamed through a prism. By its conclusion the requiem seems well-suited to accompany a landing of the Apollo Lunar Module on the dark side of the moon. The conclusion of the work conveys a sense of triumph that transforms into a restating of the soothing motif heard towards the beginning of Part 2. 
Not just a minimalist work, Rèquiem Tinitus is a marvelous masterpiece to accompany a mental journey of your own making. Florenci Salesas must become better known outside of Catalonia. 

Florenci Salesas- Rèquiem Tinitus (català)

Florenci Salesas és un músic, autor i realitzador experimental conegut i respectat a l’underground cultural, però el seu nom potser no diu res als cercles principals. Això pot ser degut en part per haver-se focalitzat en el seu país d'origen i la cultura de Catalunya, però també (tristament) pel caràcter no comercial i fortament artístic dels seus projectes. Ha compost i interpretat música per a films de Buster Keaton, sovint acompanya poetes i autors catalans en lectures de les seves obres i ha participat en diversos projectes musicals underground que abasten des dels primers anys 80 fins als nostres dies. Durant molt de temps ha estat membre de la banda catalana Motor Combo i recentment ha unit forces amb el grup barceloní Lubianka, que fa una reinterpretació molt personal del krautrock psicodèlic. 
Rèquiem Tinitus, el nou treball en solitari de Florenci, consta d’un rèquiem complet en dues parts, d’uns 18 minuts cadascuna. La primera part està formada per drones electrònics entremesclats amb un cor d'ànimes celestials, ple de pau, situat en algun indret llunyà, però que s’apropa i passa de llarg successivament. O es tracta potser de l'oient, el qui es troba en moviment? Això podria reflectir la intenció declarada de Florenci de crear una perfecta música de fons per conduir. En conjunt, el paisatge sonor crea un meravellós sentit de la intriga i descoberta que es produeix en un escenari estrany i sobrenatural. La primera part del rèquiem guarda també una relació espiritual amb la Verklärte Nacht de Schoenberg, tot i mantenir el drama a un nivell més subtil. La segona part del rèquiem comença amb una nota discordant, amb esclats sonors que entrexoquen i que finalment s’acaben transformant en un bonic motiu de sintetitzador que suavitza l'anterior inestabilitat, gairebé de dol, abans de passar a una misteriosa melodia recurrent, com una mena d’inici del Tubular Bells emergint a través d'un prisma. Cap al final el rèquiem pren un caire molt adient per acompanyar un aterratge del mòdul Lunar Apol·lo al costat fosc de la Lluna. La conclusió de l'obra transmet una sensació de triomf que transforma els sons relaxants que s’han sentit cap a l’inici de la segona part en una reafirmació tranquil·litzadora. 
Més enllà d’un treball minimalista, Rèquiem Tinitus és una obra mestra meravellosa per acompanyar un viatge mental que cada oient crearà a la seva manera. Florenci Salesas hauria de ser més conegut fora de Catalunya. 


Fred Roberts, nascut a  Cincinnati i resident a Alemània desde 1987l, gaudeix subvertint l'arbitrari procés comercial a través del qual grans treballs sovint resten sense reconeixement. Té un dual Bachelor of Science en Ciències de la Informàtica i Psicologia per la Northern Kentucky University (1984) i un Màster en Psicologia per la Bielefeld Universität (1999). Va contribuir amb una sèrie de relats curts en la primerenca e-revista “D A D A RIVISTA CULTURALE E/O TELEMATICA” (1995/96), i més tard a Greenbeard Magazine, una revista de curta durada. El 1997 va rebre el premi Google Blog of Note pel seu Weblog indeterminacy.blogspot.com on hi va escriure 428 “one-minute short stories” inspirades en fotos trobades. Fred és també creador i dissenyador d'Elbot.com, un premiat sistema d'Inteligència Artificial. Els seus interessos inclouen la literatura, el cinema, la fotografia i descobrir els sons ocults que té Europa per oferir. 

And don’t forget to check out Fred’s monthly playlists!